$image->title()

Företaget

Hur Findoor startade

Företagets verksamhet var ursprungligen timmerbilskörning och skogsröjning. Under den exceptionellt milda vintern 1989 behövde vi ännu portar till vår nybyggda servicehall. Vi hittade dock inga funktionella och lättanvända portar på marknaden som uppfyllde våra behov så vi bestämde oss för att designa och tillverka dörrarna själva. På detta sätt tillverkades de första vikportarna i kommunen Ii i Finland. 

Ryktet om våra funktionella och energieffektiva portar spred sig och folk börjar fråga efter portar till sina ladugårdar och hallar. När efterfrågan på portar och dörrar ökade beslöt vi oss för att påbörja design och produktion av portar och dörrar utöver vår övriga verksamhet. Drygt tio år senare, 1998, övergick vi till att enbart producera portar och dörrar.

Den grundläggande idén i vårt familjeföretag har alltid varit att portarna och dörrarna måste vara funktionella, täta och diskreta och idag är vi Finlands ledande tillverkare av vikportar.

Våra värderingar

KVALITET – Vi vill kunna se alla våra kunder i ögonen även när det gått decennier efter leverans.

ÄRLIGHET – Enligt nordfinländsk tradition håller vi vad vi lovar. Vår verksamhet är transparent, kunden får det hen ber om och vet vad hen får.

FLEXIBILITET – Som familjeföretag kan vi reagera snabbt på förändrade förhållanden. Vi kan också leverera snabbt.