Vikportar

Titta på video

Det är så enkelt att passera våra vikportar att du knappt lägger märke till dem. De är stabila och täta, ändå är de så lätta att öppna och stänga att alla klarar av det.

Vi har satt särskilt fokus på hållbarhet. Portarnas ytmaterial är belagd stålplåt och konstruktionen absorberar inte vatten. Underhållsbehovet är minimalt eftersom vi använder så få rörliga delar som möjligt. Tätningarna är EPDM-gummi, som är mycket motståndskraftigt mot extrema förhållanden i norr. Du kan välja en isoleringsstyrka på 50 eller 60 mm.

Våra vikportar passar nästan var som helst. Färgen väljer du med hjälp av Ruukkis kulörkarta. Vikportarna kan vid behov även utrustas med gångdörr.

Vikportarna kan bland annat användas i lager, tvätthallar, produktionsanläggningar, verkstäder, industrihallar, lantgårdar, flygplatser osv.

* Vikportarna kan fås med brandklass EI30 som tillval.

* Vikportarna kan fås med säkerhetsklass 1 och säkerhetsklass 2 som tillval.

Dörrplåtens konstruktion

Våra vikportar är belagda med stålplåt från Ruukki, på båda sidorna.

  1. Yttre skikt
  2. Grundfärg
  3. Passiveringsskikt
  4. Zinkskikt
  5. Stålplåt
  6. Baksidans färgyta

Fönster

Alla våra fönster är välisolerade och med bra ljusgenomsläpp. Materialet som är lätt att rengöra är av typen isolerglas 2K4-9. Fönstren finns med rundade hörn alternativt rektangulära med aluminiumram.

Tätningar på ovansidan, kanterna, undersidan och mellan dörrbladen

FINDOOR-vikportens övre tätning finns mellan dörren och väggen. Tätningen kännetecknas av funktionella tätningsutrymmen och rejäla tätningar, vilket förebygger köldbryggor i konstruktionen.

Tätningarna mellan dörrbladen är rejäla vilket garanterar säker användning och god täthet. Energieffektiv hona-hana-tätning.

Sidotätningarna garanterar täthet mellan väggen och porten, med bevarande av den ursprungliga formen.

Släplister 1+1 ger god täthet även under hård användning. Dessutom garanterar de lyftande gångjärnen av stål att släplisterna håller och att porten är lätt att använda.

Porttyper

Porten är alltid anpassad till kundens behov. Vi tillverkar portar med 1-6 portblad till portöppningar av nästan alla storlekar. Det är också möjligt att installera gångdörrar med olika typer av låsningar och/eller isolerande glasfönster.

Monteringsytor och utrymmesbehov

Vikportarna kan fästas vid trä-, stål- och betongväggskonstruktioner. Karmen kan också förses med stål så att porten även hålls i lättelementväggar.

Behov av utrymme beror på portbladets fördelning. På bilderna nedan ser du utrymmesbehovet för en port med fyra blad.

Väggens konstruktion

Utrymmesbehov

Motordrift

Fönster & genomgångsdörr

Trådlös styrning

Fin Door-portarna kan utrustas med trådlös styrning där alternativen är samtidig öppning eller stängning av 1-4 dörrar med fjärrkontroll av vilka det finns många olika typer.

Alla våra vikportar har två års garanti oavsett installationsmetod.


Lättanvänd

Energieffektiv

Säker

Hållbar

Diskret

Brandsäker*
Intresserad? Fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig!

Offertförfrågan