Kunder

Gårdar

Tvättgator

Hallar

Brandstationer

Specialobjekt

Gårdar

Är du trött på att slåss med ladugårdsdörrarna? Findoor’s kompakta och lättanvända
vikportar och ramdörrar rostar eller fastnar inte ens under vintern.

Snabb

Stilfull

Hållbar

Tvättgator

Investera i en hållbar port till tvätthallen, en sådan som inte gör dig besviken ens under hård belastning. Har du behov av service eller i händelse av skada, fixar vi din port snabbt och enkelt.

Hållbar

Energieffektiv

Iögonfallande

Hallar

Även en större maskin kan enkelt passera genom våra portar. Vikporten är ett tåligt och bekvämt alternativ som är användarvänlig både med eller utan portautomatik.

Snabb

Stilfull

Hållbar

Brandstationer

Säkerhet, funktionssäkerhet och enkel användning i samma paket. Findoor’s vikportar är en imponerande, säker och bekymmersfri lösning för brandstationen.

Hållbar

Energieffektiv

Iögonfallande

Specialobjekt

Findoor’s portar, kundservice såväl som underhåll tål trycket. Det är därför våra portar
finns också i exempelvis kraftverk, logistikcenter och fabriker.

Snabb

Stilfull

Hållbar