Findoor – Branddörrar

Hållbar

Standarduppfyllande

Funktionssäker

Findoor Branddörrarnas styrkor

Designade med lång erfarenhet och kundåterkoppling för att fungera lätt och tåla användning

1. Tätning

Tätningen av vikdörren är gjord av brandtåligt EPDM-gummi. Mellan dörrbladen finns unika han-hon-tätningar. Tätningarna som omger dörren, som är 25 mm tjocka, trycks fast mot dörrkarmen. I dörrunderkanten finns en 40 mm hög dubbel tätning som trycks fast mot golvet när dörren stängs. Tätningarnas konstruktion är designad för att inte frysa.

Illustrationer av tätningarna hittar du längst ner på sidan.

2. Lyftgångjärn

Lyftgångjärnet, tillverkat av stål, ingår i standardutrustningen för Findoor vikporten. Lyftgångjärnet underlättar användningen av porten och möjliggör att även en stor port kan hanteras med en hand. Porten lyfter steglöst 20 mm när den öppnas. Förutom lätt användning sparar lyftfunktionen också på porttätningarna.

3. Låsmekanismer

I manuellt drivna Findoor vikportar fäster det sökande låsmekanismen sig i en motsvarande del som sitter i överkant. Låsmekanismen låser inte till golvet, vilket gör portöppningens tröskel hinderfri med undantag för en liten golvsökare som placeras i mitten. I elektriskt drivna vikportar sköts låsningen av motorer.

Standarduppfyllande

Genom att använda brandviksdörrar kan du försena spridningen av eld i en byggnad och därmed minska skador på egendom samt undvika personskador. Alla våra brandklassade dörrar har testats av ett behörigt anmält organ och uppfyller de krav som myndigheterna ställer på branddörrar. Våra brandklassade brandviksdörrar tillverkar vi i vår egen fabrik, medan skjut- och karmdörrar tillverkas av vår samarbetspartner – naturligtvis enligt överenskomna mått och tidsscheman.

Brandklassificeringar

Brandviksdörrar finns tillgängliga med EI30 brandklassificering, medan skjutdörrar och karmdörrar kan fås med EI30, EI60 och EI120 brandklassificeringar.

En brandviksdörr ser likadan ut som en vanlig Findoor vikdörr, men den är tyngre på grund av sin konstruktion. Den maximala storleken för en brandviksdörr är 5 m x 5 m. Alla brandviksdörrar kan också fås utrustade med dörrautomatik.

man standing in front of group of men

Vilken brandklass?

Brandklassen indikerar INTE hur tät eller välisolerad porten/dörren är. Tätningsklass E betyder att eld och brandgaser inte kommer igenom dörren. Isolering I illustrerar temperaturökningen i minuter på den sida av dörren som inte brinner. EI30-värdet indikerar att dörren tål elden i 30 minuter när det gäller täthet och isolering. För portarna/dörrarna räcker det vanligtvis att de har en brandklass som är hälften av väggarnas brandklass: då väggens brandklass är EI 60, så räcker det oftast med att portens/dörrens brandklass är EI 30.

Information om våra vikportar

Tekniska egenskaper

 • CE-godkännande för maskindrivna och manuella vikportar, EN 13241-1.
 • CE-godkännande för EI30-brandklassad vikport, EN 16034.

Vikportarnas motståndskraft mot vindtryck, vattentäthet och lufttäthet är bland de bästa på marknaden:

 • Vattentäthetsklass: 3, EN 12489 och EN 12425.
 • Vindlastklass: 4 (upp till en höjd av 4 meter), EN 12444 och EN 12424.
 • Lufttäthetsklass: ±4 (beroende på portens storlek), EN 12427 ja EN 12426.

För mer information, besök sidan För designers

Dörrkarmsinstruktioner

Karminstruktioner enligt dörrtyp: För designers

Färgalternativ

 • Vi använder RR-färgkartan, och under RR-färgen ser du en referens till närmaste RAL-färg.
 • Färgkarta – standardfärger för vikportar
 • Fråga våra säljare om andra färgalternativ
 • Obs! Färgnyansen som syns på skärmen kan skilja sig något från den faktiska färgnyansen. Kontakta säljaren för att bekräfta den exakta färgnyansen.

Garanti

De dörrar vi tillverkar har en två (2) års garanti.

Garantin börjar gälla när dörren har levererats (leverans- och hämtningsdörrar) eller installerats (dörrar installerade av Fin Door Ab).

Garantin omfattar fel i material och tillverkning som uppstår under garantitiden. Dessutom, om Fin Door Ab har installerat dörren, omfattar garantin eventuella installationsfel.

Under garantitiden åtar sig Fin Door Ab att efter eget val reparera, byta ut eller kreditera de produkter där inspektion visar att det finns tillverknings- eller materialfel som väsentligt försämrar produktens användbarhet. Att byta ut en produkt eller del under garantitiden förlänger inte den ursprungliga garantitiden. Garantin täcker kostnadsfri reparation av fel som omfattas av garantin och som konstaterats under garantitiden.

Garantin täcker inte fel som beror på:

 • normalt slitage
 • försummelse av underhåll
 • felaktig installation (leverans- och hämtningsdörrar)
 • felaktig eller oaktsam användning som strider mot tillverkarens anvisningar
 • andra yttre faktorer som skadligt påverkar produkten

Vanliga frågor

Vilken typ av personlyft behöver installatörerna?

Om portöppningen är över 3 meter hög, behöver vi en eldriven personlyft för installationsdagen.

 

Bästa lyftarna:

 • För en inåtöppnande vikport: en batteridriven saxlyft
 • För en utåtöppnande vikport: en släpbar knäckarm- eller teleskopbomlyft (spindelift)
 • Om vikporten ska ha ett kedjedrivet portautomatiksystem, behöver vi två personlyftar

Krav på lyften:

 • En installatör kan arbeta på höjd med överkanten
 • Installatören kan styra lyften från korgen uppe
 • Lyften orkar bära en installatör och verktyg

Vilken garanti gäller för porten?

Våra portar har två års garanti oavsett leveransmetod. Garantitiden kan förlängas med ett serviceavtal. Se mer på fliken Garanti.

Minskar vikporten portöppningen?

Vikporten installeras på in- eller utsidan och öppnas bakom sidostolparna, så den minskar inte portöppningen.

Lämna ett meddelande till oss så återkommer vi senast nästa vardag!

Jag godkänner användningen av personuppgifter enligt integritetspolicyn.

Kontakta oss

Vårt team består av topprofessionella inom dörrbranschen. Våra produkter påverkar redan livet för miljontals människor i Finland och runt om i världen. Kontakta vårt team så ser vi tillsammans hur vi kan tjäna dig!

Växel

023-322 11