Findoor – Vikportar

Hållbar

Energieffektiv

Iögonfallande

Lättanvänd

Findoor vikportarnas styrkor

Designade med lång erfarenhet och kundåterkoppling för att fungera lätt och tåla användning

1. Helt termiskt avbrutna struktur

Vikporten omges av aluminium som är termiskt avbrutna. Även fästet för tätningarna mellan portbladen är termiskt brutet. Som portkarm fungerar ett sandwich-element som Findoor tillverkar själva, antingen 50 mm eller 60 mm tjockt. U-värdet för Findoor vikport är det bästa på marknaden för vikportar.

2. Tätning

Tätningen av vikporten är gjord av väder- och slitagetåligt EPDM-gummi. Mellan portbladen finns unika hane-hona tätningar. Runt porten trycker 25 mm tjocka tätningar tätt mot portkarmen. I portöppningens nedre del pressar en 40 mm hög dubbel tätning tätt mot golvet när porten stängs. Tätningarnas konstruktion är designad för att inte frysa.

Bilder på tätningarna hittar du längst ner på sidan.

3. Lyftgångjärn

Lyftgångjärnet, tillverkat av stål, ingår i standardutrustningen för Findoor vikporten. Lyftgångjärnet underlättar användningen av porten och möjliggör att även en stor port kan hanteras med en hand. Porten lyfter steglöst 20 mm när den öppnas. Förutom lätt användning sparar lyftfunktionen också på porttätningarna.

4. Låsmekanismer

I manuellt drivna Findoor vikportar fäster det sökande låsmekanismen sig i en motsvarande del som sitter i överkant. Låsmekanismen låser inte till golvet, vilket gör portöppningens tröskel hinderfri med undantag för en liten golvsökare som placeras i mitten. I elektriskt drivna vikportar sköts låsningen av motorer.

Energieffektivitet

Findoors vikportar håller sig varma året runt och bidrar till besparingar i uppvärmningskostnader. Värmeöverföringskoefficienten för Findoor vikport har testats enligt standarden EN 12418. Sandwichkonstruktionen och portens värmebrotsbrytande aluminium gör Findoor vikporten extremt energieffektiv.

Exempel på U-värden för Findoor vikport:

 • 0,73 W/m²K för en ogenomskinlig 4-bladig vikport på 4000×4000 med 60mm isolering
 • 0,99 W/m²K för en 4-bladig vikport på 4000×4000 med fönster och 60mm isolering
 • 1,03 W/m²K för en 4-bladig vikport på 4000×4000 med fönster och en dörr, utrustad med 60mm isolering

Energiteffektiviteten påverkas också av portens täthet. De manliga och kvinnliga tätningarna mellan portbladen samt tätningarna runt portens kanter trycker tätt mot ytorna och lossnar omedelbart när de öppnas. Resultatet är en tät, varm port vars tätningar håller i många år.

Iögonfallande

Våra vikportar kan skräddarsys till en iögonfallande lösning för alla portbehov. Dina nya vikportar kan också fås med fönster eller som helt glasade. Fönstren är välisolerande och ljusgenomsläppliga 2K-termoglasenheter som förblir klara i årtionden. Helt glasade vikportar passar utmärkt exempelvis för bilhandlare och brandstationer där portarna behöver vara stiliga och inte får utgöra ett visuellt hinder till interiören.

Standardfärger finns tillgängliga i 11 nyanser enligt RR-färgkartan. Det är möjligt att utföra portens in- och utsida i olika färger. Portens omgivande aluminiumlister och delar kan pulverlackeras i önskad färg.

Fråga våra säljare om andra färgalternativ!

Findoor portautomatik

man standing in front of group of men

I februari 2023 lanserade Findoor en dörrautomatik för vikportar som de själva utvecklat och testat. Den kan användas för portar upp till 7 meter breda. Automatiken har testats och utvecklats sedan 2020 vid våra fabriker i Finland och Kanada. Den är utvecklad för att tåla utmanande förhållanden och intensiv professionell användning. Denna automatik är kraftfullare än liknande system, har en robustare konstruktion och de vanligaste typfelen har eliminerats.

Fördelar med mekanismen:

 • Enkel och hållbar konstruktion
 • Båda dörrhalvorna kommer med egna motorer
 • Minimalt behov av utrymme ovanför och vid sidorna, enkel att installera
 • Eftersom motorerna finns på båda sidor, kan dörren programmeras för halvöppning

Utrymmesbehov:

 • Utrymme ovanför: 120-250mm beroende på dörröverkanten
 • Sido utrymme: 180mm (Vid motorns placering upptill 350mm)

Kedjedriven portautomatik

Kedjedriven portautomatik passar utmärkt för större vikportar.

 

Fördelar med mekanismen:

 • Enkel och hållbar konstruktion!
 • Den är långlivad och tål stora öppningsmängder
 • Snabb öppning och stängning
 • Möjlighet till omfattande tillval

Utrymmesbehov:

 • Överutrymme: 400mm
 • Sido utrymme: 250-1000mm beroende på portens bredd
 • Maximala öppningsmått: 9500 mm x 7000 mm
man standing in front of group of men

Underhållsfri

Varje port tillverkas i vår egen fabrik helt enligt kundens specifikationer. Du får alltså precis den storlek och det utseende på porten som du önskar.

Ju färre rörliga delar, desto mindre bekymmer och mer driftsäker blir porten. Efter installation behöver vikporten endast minimalt med underhåll för att enkelt hålla i de kommande 20-30 åren. Vid behov av tätare underhåll kan du även komma överens med oss om ett Findoor Bekymmersfri-avtal.

Vikport och takskjutport – vad är skillnaden på dessa?

Information om våra vikportar

Tekniska egenskaper

 • CE-godkännande för maskindrivna och manuella vikportar, EN 13241-1.
 • CE-godkännande för EI30-brandklassad vikport, EN 16034.

Vikportarnas motståndskraft mot vindtryck, vattentäthet och lufttäthet är bland de bästa på marknaden:

 • Maximal storlek: Bredd 10000 mm, höjd 8000 mm (Högre på specialbeställning).
 • Vindlastklass: 4 (EN 12244 och EN 12424).
 • Lufttäthetsklass: ±4, beroende på portens storlek (EN 12444 och EN 12424).
 • Vattentäthetsklass: 3 (EN 12489 och EN 12425).
 • Isoleringsvärde: 0,68 W/m²K, 5×5 Installerad hel dörrs U-värde (EN 12428).
 • Tätning: Motståndskraftig mot extrema förhållanden EPDM-gummi. Hane-Hona tätning mellan portbladen. Nedtill dubbelt svepgummi.
 • Gångjärn: Alla gångjärn är tillverkade av stål och är förzinkade. Alla gångjärn är lagerförda, vilket minskar friktion när porten viks upp och stängs. Lyftgångjärn lyfter porten 20 mm steglöst vid öppning.
 • Fönster: Fönster av 2k-selektivt värmeisolerat glas 16 mm med TGI-komposit mellanlist. Fönster under 700 mm höjd av härdat glas.
 • Gångdörr: Även i våra gångdörrar används värmebrytande aluminium. Gångdörrar standardutrustade med dörrstängare, låskista, nyckelbricka och tryckknappspar.
 • Aluminium: Alla aluminiumprofilerna i porten är termiskt avbrutna, inklusive gångdörrar och fönster.
 • Säkerhet: Säkerheten för våra portar har testats enligt standarden EN 13241. Tätningarna mellan portbladen är designade för att vara klämsäkra (EN 13241).
 • Mekanisk hållbarhet: Testad för 300 000 öppningscykler enligt EN 13241-standarden (EN 13241 och EN 12604).

För mer information, besök sidan För designers

Dörrkarmsinstruktioner

Karminstruktioner enligt dörrtyp: För designers

Färgalternativ

 • Vi använder RR-färgkartan, och under RR-färgen ser du en referens till närmaste RAL-färg.
 • Färgkarta – standardfärger för vikportar
 • Fråga våra säljare om andra färgalternativ
 • Obs! Färgnyansen som syns på skärmen kan skilja sig något från den faktiska färgnyansen. Kontakta säljaren för att bekräfta den exakta färgnyansen.

Garanti

De dörrar vi tillverkar har en två (2) års garanti.

Garantin börjar gälla när dörren har levererats (leverans- och hämtningsdörrar) eller installerats (dörrar installerade av Fin Door Ab).

Garantin omfattar fel i material och tillverkning som uppstår under garantitiden. Dessutom, om Fin Door Ab har installerat dörren, omfattar garantin eventuella installationsfel.

Under garantitiden åtar sig Fin Door Ab att efter eget val reparera, byta ut eller kreditera de produkter där inspektion visar att det finns tillverknings- eller materialfel som väsentligt försämrar produktens användbarhet. Att byta ut en produkt eller del under garantitiden förlänger inte den ursprungliga garantitiden. Garantin täcker kostnadsfri reparation av fel som omfattas av garantin och som konstaterats under garantitiden.

Garantin täcker inte fel som beror på:

 • normalt slitage
 • försummelse av underhåll
 • felaktig installation (leverans- och hämtningsdörrar)
 • felaktig eller oaktsam användning som strider mot tillverkarens anvisningar
 • andra yttre faktorer som skadligt påverkar produkten

Vanliga frågor

Vilken typ av personlyft behöver installatörerna?

Om portöppningen är över 3 meter hög, behöver vi en eldriven personlyft för installationsdagen.

Bästa lyftarna:

 • För en inåtöppnande vikport: en batteridriven saxlyft
 • För en utåtöppnande vikport: en släpbar knäckarm- eller teleskopbomlyft (spindelift)
 • Om vikporten ska ha ett kedjedrivet portautomatiksystem, behöver vi två personlyftar

Krav på lyften:

 • En installatör kan arbeta på höjd med överkanten
 • Installatören kan styra lyften från korgen uppe
 • Lyften orkar bära en installatör och verktyg

Vilken garanti gäller för porten?

Våra portar har två års garanti oavsett leveransmetod. Garantitiden kan förlängas med ett serviceavtal. Se mer på fliken Garanti.

Minskar vikporten portöppningen?

Vikporten installeras på in- eller utsidan och öppnas bakom sidostolparna, så den minskar inte portöppningen.

 

Lämna ett meddelande till oss så återkommer vi senast nästa vardag!

Jag godkänner användningen av personuppgifter enligt integritetspolicyn.

Kontakta oss

Vårt team består av topprofessionella inom dörrbranschen. Våra produkter påverkar redan livet för miljontals människor i Finland och runt om i världen. Kontakta vårt team så ser vi tillsammans hur vi kan tjäna dig!

Växel

023-322 11