Vikport och takskjutport – vad är skillnaden på dessa?

Att välja rätt typ av port kan ha långtgående effekter, inte bara på användarupplevelse och komfort, utan även när det gäller kostnader. När du väljer en större port begränsas alternativen ofta till vikport och takskjutport. Valet kan vara utmanande, eftersom båda portarna har sina för- och nackdelar.

Årtionden av erfarenhet har visat att medan takskjutporten är ett förmånligare alternativ när det gäller anskaffningspriset men i längden förbrukar den snabbt mera resurser. Här är några anledningar till varför vi i de flesta fall rekommenderar vikportar:

Besparingar i uppvärmningskostnaderna

I allmänhet är portbladets tjocklek inte avgörande när man jämför portens värmeegenskaper, utan skillnaderna ligger i tätningar, funktioner och långsiktig hållbarhet. Vikporten har färre tätningsytor än takskjutporten så det finns färre ytor som ska förseglas.

Vikportens tätningar är även tätare. Sidotätningarna pressas mot väggen tack vare gångjärnen, och med hjälp av styrskenan och låsmekanismen pressas den övre tätningen mot den övre delen av dörrkarmen. Undersidans tätning pressas mot golvet när gångjärnen sänker ner porten vid stängning.

Vikportens tätningar bibehåller sina egenskaper under många år. Findoor vikportens hane-hona tätningar mellan portbladen och tätningarna vid portkanterna lösgörs från tätningsytan genast vid öppning och därför nöts de inte vid användning. Lyftande gångjärnen lyfter upp porten i luften när den öppnas, vilket sparar på släptätningen i portens nederkant.

Mindre service, inga besiktningar

När du köper en ny port bör du också noga överväga livscykelkostnaderna, det vill säga hur mycket pengar porten kostar under sin livstid.

Findoor vikport är praktiskt taget underhållsfri eftersom antalet delar som kan skadas och kräver justering i öppningsmekanismen har minimerats. Det är bara att smörja gångjärnen och styrskenan då och då men annat underhåll är obefintligt. Efter att vikporten är installerad håller den enkelt i 20-30 år.

En motordriven takskjutport som används för professionellt bruk skall besiktigas vartannat år, första besiktningen behöver inte genomföras förrän år 2 om monteringen sker av auktoriserad montör.

Lättare användning, även manuellt

Även stora vikportar är lätta att använda manuellt. En FINDOOR vikport i storleken 5 x 5 meter kan till och med användas av en 10-åring. De lyftande gångjärnen gör porten väldigt lätt att använda.

Porten i sig själv väger inte mycket eftersom isoleringskonstruktionen är självbärande. Generellt måste större takskjutportar förses med en motor, vilket ökar besiktnings- och underhållskostnaderna. Den största porten med manuell drift som Findoor har levererat är i storleken 15 x 7 meter (BxH).

Mindre utrymmesbehov upptill och fönster av riktigt glas

Vikporten öppnas mot sidorna och tar upp utrymme endast på sidan av öppningen. I öppet läge befinner sig portarna på sidorna så att hela öppningens höjd och bredd kan utnyttjas. Vikporten kräver ett utrymme på endast 120 mm ovanför och 180 mm på vardera sida om öppningen. Takskjutporten öppnas uppåt, så den stjäl utrymme från taket och kräver ofta mycket utrymme upptill. Utmaningar kan uppstå med till exempel travers och belysningsdesign.

Fönstret i vikportarna är äkta isolerglas, därför hålls de klara och synligheten genom dem är bra både in och ut. Takskjutportar är ofta försedda med fönster av plast, vilket kan böjas och återspegla ljuset på ett sådant sätt, att man inte kan se igenom fönstret på avstånd. Plasten kan även mörkna med tiden.

Kontakta oss!

Jag godkänner användningen av personuppgifter enligt integritetspolicyn.